Bir Senden, Bir Benden İstihdam Desteği

Bir Senden, Bir Benden İstihdam Desteği

İşverenin, işyeri için dikkat etmesi gerekenler

 • İşyerinin imalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektör işverenine ait olması,
 • İşyerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması,
 • Çalışanların işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında (2017) işyerinden bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,
 • Aylık Prim Hizmet Belgelerinin yasal süresinde verilmesi,
 • Primlerin süresinde ödenmesi,
 • Prim borcunun bulunmaması,
 • Sigortasız veya sahte sigortalı işçi çalıştırma tespiti olmaması.

İşverenin, sigortalı çalışan yönünden dikkat etmesi gerekenler

 • Çalışanın İşkur’a kayıtlı işsiz olması,
 • 01/01/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında işe girmiş olması,
 • İşe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam 10 günden fazla sigortalı bildirilmemiş olması,
 • 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olması,
 • İşe giriş tarihinden itibaren işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması.

Destek süresi

2018 yılı Aralık ayı aşılmamak üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için yararlanılır.

Destek tutarı

 • Prim Desteği; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı tutarında (761,06 TL) destek sağlanacaktır.
 • Ücret Desteği; 53,44 TL’nin sigortalının prim günü sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda (30 Gün = 1.603,20 TL) destek sağlanacaktır.
 • Vergi Desteği; Maliye Bakanlığı tarafından destek kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri karşılanacaktır.

Diğer hususlar

 • İşverenler, 2017 yılındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak istihdam edecekleri en fazla iki sigortalı için bu destekten yararlanabilir.
 • Destekten yararlanmakta olan işverenler; destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi destek ve indirimlerinden yararlanamaz.
 • Bu destekten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5 puanlık prim indirimi ile 6 puanlık prim indirimi dışındaki sigorta primi destekleri ile farklı destek ve indirimlerden yararlanılamaz.
 • 2018 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce kanun kapsamına alındığı halde 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu destekten yararlanamaz.