6111 İstihdam Teşvikleri

6111 İstihdam Teşvikleri

13 Şubat 2011 tarihinde çıkarılan 6111 sayılı torba yasa ile istihdamı artırmaya yönelik bazı devlet teşvikleri yürürlüğe girmiştir. Bu yasaya göre, Mart 2011’den itibaren istihdam ettiğiniz personeller için aylık toplam primleri üzerinden devlete ödemeniz gereken toplam primin %20.5’lik kısmı, devlet fonundan karşılanmaktadır.

Ancak yasa, bu teşvikten yararlanabilecek personellerin Mart 2011 itibarıyla işe alınmasının yanında bazı ek şartlar da getirmiştir. Şartları sağlayan personellerin online e-Bildirge sistemine kaydedilmesi ve her ay bu personellerin ilgili kanunda belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığının hesaplanması gerekmektedir.

Pek çok şirket bu teşvik hakkından haberdar değildir; haberi olanlar ise takibinin ve hesaplamalarının zorluğundan ve hatalı işlemlerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ceza kesilmesinden dolayı yararlanmaktan imtina etmektedir. İster 5 ister 5000 çalışanınız olsun, teşvik kapsamına giren her bir personeliniz için %20.5 prim indirimi hakkınızı kullanabilirsiniz.