687 / 1687 İstihdam Teşvikleri

687 / 1687 İstihdam Teşvikleri

1 Şubat 2017 tarihinde çıkarılan 687 sayılı kanun hükmünde kararname ile istihdamı artırmaya yönelik bazı maddeler kanunlaşmıştır.

Bu kanuna göre Şubat 2017’den itibaren istihdam ettiğiniz personellerin her prim günü için 22.22 TL teşvik hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca toplamda 106 TL’lik gelir vergisi ve damga vergisi teşviği de var.

Ancak yasa, bu teşvik’ten yararlanabilecek personellerin Şubat 2017 itibarıyla işe alınmasının yanında bazı ek şartlar da getirmiştir. Şartları sağlayan personellerin online e-Bildirge sistemine kaydedilmesi ve her ay şartları sağlayıp sağlamadığının kontrolünün yapılması gerekmektedir.