Category Archive Haberler

Rota Teşvik Sgk Kanun değişikliği başvuru işlemlerine hazır

Geriye dönük teşvikler için sgk başvuruları artık online kabul edecek.

Rota Teşvik 11.05.2018 Tarihinde Sgk İşveren sisteminde yeni açılan başvuru sistemi entegrasyonu tamamlandı.
İlk önce iş yeriniz için sırasıyla aşağıdaki adımları uygulayıp yararlanan listesini hazırlayın

 • Geçmiş Dönem Çalışan Listesi Entegrasyonu
 • Tüm zamanlar 6111 Onaylama Entegrasyonu
 • 687 / 1687 Tanımlama Entegrasyonu
 • 6645 Onaylama Entegrasyonu
 • Rapor Sayfasında “Tüm Dönemleri Hesapla” İşlemi

Bu adımları tamamladıktan sonra “Sgk Başvuru” menüsünden, başvuru işlemini otomatik yapabilirsiniz
5510/ EK 17. Madde Teşvik Kanun Değişikliği Başvuru İşlemleri

Otomatik başvuruya başlamadan önce dikkat etmeniz gereken hususlar

 • geçmiş dönem ile ilgili tüm çalışmayı bitirdiğinizden ve kontrol ettiğinizden emin olun.
 • İşlem bittikten sonra sgk sitesinden kontrol ederek onaylamanız gerekmektedir.

7103 Sayılı Kanun yürürlüğe girdi

Kanunla, İşsizlik Sigortası Kanununda düzenlemeye gidiliyor.

Buna göre; 2020 sonuna kadar (1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 döneminde) işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getirilecek. İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanacak.

Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak belirlenecek.

İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelere ve esnafa 2018 yılında uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği verilecek.

Kadınların iş hayatına katılmalarını teşvik amacıyla kadın hizmet erbabına işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle doğrudan veya asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15’ini geçmemek üzere sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası getirilecek.

İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilecek.

Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya başlanılan tarih itibarıyla verilmesine imkan sağlanacak.

Kanuna göre, işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek.

Ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecek.

Sağlanan vergi teşvikleri 2020 yılı aralık ayı aşılmamak üzere, teşvik kapsamına giren çalışanlar için 12 ay süreyle uygulanacak ancak bu süre işe giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar ile engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak dikkate alınacak.

Sgk Teşvik Hesaplama Programı Nasıl Çalışıyor?

Geçmiş dönem 6111 Sgk teşvik hesaplama programı, sgk sitesi ile entegre çalışmakta ve 3 adımda geçmiş dönem ile ilgili eksik faydalanılan tüm personel listesini, ek/iptal belgelerini otomatik hazırlamaktadır.

1. Adım – Çalışan listelerinin Sgk’dan çekilmesi

 • 1. Çalışan / ABHB Yükleme Menüsü açılır
 • 2. İlgili iş yeri seçilir
 • 3. Sgk Güvenlik Resmi girilir
 • 4. Başla düğmesi tıklanır

Bu işlem çalışan sayısına göre değişmektedir. Ortalama 100 Çalışanlı bir iş yerinin 2010.09 döneminden günümüze kadar tüm dönemlerdeki çalışan verilerinin alınması 1.5 – 2 Dk. sürmektedir.

2. Adım – 6111 Onaylama İşlemi

6111 / Onayla Menüsü ile ulaştığınız bu sayfada 2011.03 döneminden itibaren işe girmiş tüm personelin 6111 teşvikinden faydalanmasının mümkün olup olmadığı kontrol edilir. Bu işlemin süresi çalışan sayısına bağlı olarak değişebilir, ortalama 100 çalışanı olan bir iş yeri için 8-10 Dk. sürebilir.

3. Adım – Rapor

Rapor menüsünü açtığınızda “Tüm Dönemleri Hesapla” düğmesi ile geçmiş dönem alacaklarınızın hesaplama işlemini başlatabilirsiniz, bu sayfada geçmiş dönemlerde yararlandığınız ve eksik yararlandığınız teşviklerinizin tutarlarını görebilirsiniz.

Her dönemin yanında “Ayrıntılı Liste” düğmesi bulunmaktadır. Bu düğme ile açılan sayfada ilgili dönemde yararlanması gerektiği halde bildirilmeyen personellerin işaretlendiği çalışan listesine ulaşabilirsiniz.

Bir Senden, Bir Benden İstihdam Desteği

İşverenin, işyeri için dikkat etmesi gerekenler

 • İşyerinin imalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektör işverenine ait olması,
 • İşyerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması,
 • Çalışanların işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında (2017) işyerinden bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,
 • Aylık Prim Hizmet Belgelerinin yasal süresinde verilmesi,
 • Primlerin süresinde ödenmesi,
 • Prim borcunun bulunmaması,
 • Sigortasız veya sahte sigortalı işçi çalıştırma tespiti olmaması.

İşverenin, sigortalı çalışan yönünden dikkat etmesi gerekenler

 • Çalışanın İşkur’a kayıtlı işsiz olması,
 • 01/01/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında işe girmiş olması,
 • İşe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam 10 günden fazla sigortalı bildirilmemiş olması,
 • 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olması,
 • İşe giriş tarihinden itibaren işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması.

Destek süresi

2018 yılı Aralık ayı aşılmamak üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için yararlanılır.

Destek tutarı

 • Prim Desteği; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı tutarında (761,06 TL) destek sağlanacaktır.
 • Ücret Desteği; 53,44 TL’nin sigortalının prim günü sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda (30 Gün = 1.603,20 TL) destek sağlanacaktır.
 • Vergi Desteği; Maliye Bakanlığı tarafından destek kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri karşılanacaktır.

Diğer hususlar

 • İşverenler, 2017 yılındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak istihdam edecekleri en fazla iki sigortalı için bu destekten yararlanabilir.
 • Destekten yararlanmakta olan işverenler; destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi destek ve indirimlerinden yararlanamaz.
 • Bu destekten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5 puanlık prim indirimi ile 6 puanlık prim indirimi dışındaki sigorta primi destekleri ile farklı destek ve indirimlerden yararlanılamaz.
 • 2018 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce kanun kapsamına alındığı halde 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu destekten yararlanamaz.

687 / 1687 İstihdam Teşvikleri

1 Şubat 2017 tarihinde çıkarılan 687 sayılı kanun hükmünde kararname ile istihdamı artırmaya yönelik bazı maddeler kanunlaşmıştır.

Bu kanuna göre Şubat 2017’den itibaren istihdam ettiğiniz personellerin her prim günü için 22.22 TL teşvik hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca toplamda 106 TL’lik gelir vergisi ve damga vergisi teşviği de var.

Ancak yasa, bu teşvik’ten yararlanabilecek personellerin Şubat 2017 itibarıyla işe alınmasının yanında bazı ek şartlar da getirmiştir. Şartları sağlayan personellerin online e-Bildirge sistemine kaydedilmesi ve her ay şartları sağlayıp sağlamadığının kontrolünün yapılması gerekmektedir.

6111 İstihdam Teşvikleri

13 Şubat 2011 tarihinde çıkarılan 6111 sayılı torba yasa ile istihdamı artırmaya yönelik bazı devlet teşvikleri yürürlüğe girmiştir. Bu yasaya göre, Mart 2011’den itibaren istihdam ettiğiniz personeller için aylık toplam primleri üzerinden devlete ödemeniz gereken toplam primin %20.5’lik kısmı, devlet fonundan karşılanmaktadır.

Ancak yasa, bu teşvikten yararlanabilecek personellerin Mart 2011 itibarıyla işe alınmasının yanında bazı ek şartlar da getirmiştir. Şartları sağlayan personellerin online e-Bildirge sistemine kaydedilmesi ve her ay bu personellerin ilgili kanunda belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığının hesaplanması gerekmektedir.

Pek çok şirket bu teşvik hakkından haberdar değildir; haberi olanlar ise takibinin ve hesaplamalarının zorluğundan ve hatalı işlemlerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ceza kesilmesinden dolayı yararlanmaktan imtina etmektedir. İster 5 ister 5000 çalışanınız olsun, teşvik kapsamına giren her bir personeliniz için %20.5 prim indirimi hakkınızı kullanabilirsiniz.