Teşviklerden Geçmişe Dönük Yaralanma Bitiyor . Son 6 Ay Teşvik Düzeltmesi İçin Acele Edin…Son Günler…

Teşviklerden Geçmişe Dönük Yaralanma Bitiyor . Son 6 Ay Teşvik Düzeltmesi İçin Acele Edin…Son Günler…

Son 6 Ay Teşvik Düzeltmesi İçin Acele Edin…Son Günler…

2018 Mart ayında Resmi Gazete’de yayınlanan 7103 sayılı Torba Kanun ile çalışma hayatına ilişkin birçok önemli düzenleme yapılmıştı. Bunların içinde en dikkat çekeni ise 5510 sayılı Kanun’na eklenen Ek 17 nci maddeydi. 

​Söz konusu madde ile 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde SGK’ya müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilme veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilme imkanı getirilmişti.

​Kısacası, işverenlere başvuru tarihinden geriye doğru altı aylık süre için yararlanılmayan teşviklerden yararlanma imkanı verilmişti. Ayrıca bu düzenleme geçici mahiyette de değildi. Her ne kadar SGK, teşvik işlemlerine ilişkin istatistikleri yayınlamasa da söz konusu düzenlemeden birçok işverenin faydalandığını ve faydalanmaya devam ettiğini biliyoruz.

Şunu belirtmek gerekir ki nasıl SGK’ya yapılan fazla ve yersiz ödemeler için iade yapılması mümkün ise kanunlarla getirilmiş olan teşvik, indirim ve desteklerden sehven yararlanamama durumunda da geçmişe dönük iade mümkün olmalıdır. Bu yönüyle 7103 sayılı Kanunla getirilen düzenleme gayet yerindeydi ve hatta altı aylık sınırı da o zaman ki yazılarımızda eleştirmiştik.
Ancak geçen hafta TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile söz konusu uygulamaya son veriliyor…

Teşvikte Geçmişe Dönük Yaralanma Bitiyor
Kanun teklifi ile yukarıda bahsettiğimiz Ek 17 nci maddede yer alan fıkra değiştiriliyor. Buna göre; 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak ve yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilemeyecek. Böylece geçmişe dönük 6 aylık süre için işverenlerin düzeltme yapma ve dolayısıyla da teşvik iadesi alma imkanları ortadan kalkıyor.

Madde gerekçesinde, söz konusu uygulamanın bütçeye finansal yük getirdiği ve uygulamada kargaşaya yol açtığı belirtilmiş.
Halbuki 5018 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesine göre bu tür düzenlemelerde en az 20 yıllık aktüeryal analizlerin yapılması zorunluluğu bulunmakta. Dolayısıyla sadece üç yıl uygulanmış bir düzenlemeden finansal yük nedeniyle vazgeçilmesi pek doğru değil. Kaldı ki kanunlarla tanınmış bir hakkın hatalı verilen bir prim belgesi nedeniyle işverenlerin elinden alınması da yerinde değil. Uygulamanın kargaşaya yol açması ise sadece SGK’nın bilgi işlem alt yapısı ile ilgili ve alt yapının yetersizliğinin faturası işverene kesilmemeli.

Başvuru İçin Acele Edin
Kanun teklifine göre söz konusu madde, yayımını takip eden aybaşında yürürlüğe girecek. Dolayısıyla Nisan ayında yayınlanması halinde Mayıs ayı başından itibaren uygulamaya son verilecek. Bu sebeple işverenlerin geçmişe dönük teşvik analizlerini yaptırmaları ve mevcut düzenlemeden yararlanmalarında fayda var.

Kaynak: Mehmet Bulut