SGK Prim Teşvikleri Geçmiş Dönem Düzeltme Hakkı Kaldırılıyor

SGK Prim Teşvikleri Geçmiş Dönem Düzeltme Hakkı Kaldırılıyor

DUYURU!

TBMM’ye sunulan 18 maddelik torba kanun teklifinde geçmiş altı aylık dönemde unutulan veya eksik yapılan SGK prim teşviklerinin düzeltilmesine izin veren madde değiştirilmektedir.

5510 sayılı Kanunun ek 17. maddesinin birinci fıkrasında yapılması öngörülen değişiklik şu şekildedir:

“Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamaz, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemez.”

Önceki hali:

Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir

Bundan sonra cari ayda eksik yapılan SGK teşviklerinin düzeltme imkânı ortadan kalkmış olacaktır. Cari ayda teşviklerin tam ve eksiksiz yapılması daha da önem kazanacaktır.

Bilgilerinize sunulur.