İşletmeniz İçin Yararlanabileceğiniz SGK Teşvikleri

İşletmeniz İçin Yararlanabileceğiniz SGK Teşvikleri

İşsizlik, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin başlıca problemlerinden biri olmaya devam etmektedir. Son 15 yılda yaşanan ekonomik krizlerle birlikte ülkemizin de en önemli sorunlarından biri haline gelen işsizlik, özellikle de üniversite mezunu gençler arasında yaygınlaşmış ve artık sıradan bir hal almıştır. Diğer taraftan SGK teşviklerinin istihdamın artırılmasına katkısı oldukça büyüktür. Tüm işletmelerin faydalandığı bu teşvikler istihdam oranlarını artırmanın yanı sıra işsizlik oranının azalmasına da katkı sağlayan teşviklerdir. Peki, bu teşvikler nelerdir? Bu yazımızda işletmeniz için yararlanabileceğiniz SGK teşviklerini paylaşıyoruz…

SGK Teşvikleri Nedir?

Asıl konuya geçmeden önce kısaca “SGK Teşviki”nin üzerinde durmak gerekecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması amacıyla hazırlanmış olan kanunlarla işverenleri desteklemektedir. SGK teşviklerinden büyüklüğü farketmeksizin her türlü işletme faydalanabilmektedir. Buradaki en önemli husus ise işletmedeki çalışan sayısının uzun ya da kısa vadede artırılmış olmasıdır.

Bunların yanı sıra işveren ve sigortalının bazı şartları sağlıyor olması gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda bu şartlar gösterilmektedir;

İşveren Yönünden Sigortalı Yönünden
Aylık prim ve hizmet belgesi kuruma yasal süresinde verilmiş olmalıdır. İşe alındığı tarihten önce, belirli bir dönemde işsiz olmalıdır.
Primler yasal süresi içinde ödenmelidir. Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılmalıdır.
Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalıdır.
Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalıdır.
Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalıdır.
Yararlanma süreleri erkeklere ve kadınlara, sahip olunan belgelere ve yaşa göre değişmektedir.

İşletme istihdama katkıda bulunduğunda sigortalının işveren priminde %100’e kadar indirim alabilmektedir. Yani, toplamda ortalama %40’a varan oranlarda indirim alınabilmektedir. Bu oranlar hesaplamalarla belirlenmektedir. İşletmenin personel sayısı, artışı, önceki aylardan ortalama çalışan sayısı, bayan ve genç çalıştırma oranı gibi birçok etken hesaplamada belirleyici unsurlardır.

Önemli SGK Teşvikleri

1- Yeni İstihdama Ücret Desteği

Şartlar Destek Miktarı
2019 yılı Şubat, Mart, Nisan aylarında işe alınmış olmak gerekmektedir. 3 ay boyunca net asgari ücret, prim ve gelir vergisi desteği sağlanır.
2018 yılında en az personel olan aya ilave olarak işe alınmış olmak gerekmektedir. 3 aydan sonra da 9 ay boyunca prim ve gelir vergisi desteği sağlanır.
Alınan personel 9 ay boyunca haklı bir sebep olmadan işten çıkartılmamalıdır.

2. İlave İstihdam Teşviki

Şartlar Destek Miktarı
2019 yılında işe alınan personelin bir önceki yılın ortalama çalışan sayısına ilave olarak alınmış olması gerekmektedir. Asgari ücretli personel için 2020 yılına kadar SGK prim ve gelir vergisi ödenmeyecektir.
Personelin son 3 ay içerisinde 10 günden fazla SGK’lı olmamış olması gerekmektedir. Bilişim ve imalat sektöründe daha yüksek destek imkanı bulunmaktadır.

3. Kalkınmaya İlave Destek

Şartlar Destek Miktarı
Kalkınmada öncelikli olan illerde işe alınan personeller için uygulanmaktadır. %5’lik indirime ek %6’lık indirim desteği sağlanır.
Ödemelerin düzenli olması gerekir.

4. İşbaşı Eğitim Programları

İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve deneyim edinecekleri bir programdır.

Şartlar Destek Miktarı
En az 2 sigortalı çalışanı olan işverenlere yöneliktir. Katılımcılara 3 ay, imalat ve bilişim sektörlerine 6 ay, stratejik alanlara 9 ay maaş desteği sağlanmaktadır.
En az % 50 istihdam taahhüdü verme ve katılımcıları en az program süresi kadar istihdam etme zorunluluğu bulunmaktadır.

5. Asgari Ücret Desteği

Şartlar Destek Miktarı
Özel sektör işletmelerin işverenleri ve 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu işletme işverenlerine yöneliktir. 2019 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için 2018 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 102 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı aşılmamak kaydıyla 2019 yılında cari ayda bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının,
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları (MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar faydalanabilir. 2019 yılında tescil edilen işyerleri için ise destek kapsamına giren tüm sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının,
2018 yılı Ocak ila Kasım aylarında/dönemlerinde uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısı ortalaması; 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, 500 ve üzerinde olan işyerlerinde ise 3,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği verilecektir.
Destekten yararlanılacak ayda, 2018 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde ilgili ay için bu destekten yararlanılamayacaktır.

 

 

Kaynak:https://bilisim.com.tr/blog/isletmeniz-icin-yararlanabileceginiz-sgk-tesvikleri/