Geriye Dönük (Son 6 Ay) Teşviklerden Yararlanma Sona Eriyor Son Tarih 30.04.2021

Geriye Dönük (Son 6 Ay) Teşviklerden Yararlanma Sona Eriyor Son Tarih 30.04.2021

 

Geriye dönük son 6 aylık teşviklerden yararlanma döneminde son aya girildi. Yeni çıkan Kanun ile geriye dönük teşviklerden yararlanmak için son tarih 30 Nisan 2021 olarak belirtildi.

Bakanlar Kurulunun, 2 Şubat 2018 tarihi itibariyle TBMM’ye sunduğu 75 maddelik torba kanun tasarısının tam metninin yayınlanmasına istinaden tasarının 64.maddesi ile 5510 sayılı kanuna aşağıdaki ek madde 17 eklenmiş ve geriye dönük SGK teşviklerinden, işverenlere yararlanma imkânı getirilmişti.

2018 Mart ayında Resmi Gazete’de yayınlanan 7103 sayılı Torba Kanun ile çalışma hayatına ilişkin birçok önemli düzenleme yapılmıştı. Bunların içinde en dikkat çekeni ise 5510 sayılı Kanun’na eklenen Ek 17 nci maddeydi.

​Söz konusu madde ile 5510 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde SGK’ya müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilme veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilme imkanı getirilmişti.

​Kısacası, işverenlere başvuru tarihinden geriye doğru altı aylık süre için yararlanılmayan teşviklerden yararlanma imkanı verilmişti. Ayrıca bu düzenleme geçici mahiyette de değildi. Her ne kadar SGK, teşvik işlemlerine ilişkin istatistikleri yayınlamasa da söz konusu düzenlemeden birçok işverenin faydalandığını biliyorduk.

Şunu belirtmek gerekir ki nasıl SGK’ya yapılan fazla ve yersiz ödemeler için iade yapılması mümkün ise kanunlarla getirilmiş olan teşvik, indirim ve desteklerden sehven yararlanamama durumunda da geçmişe dönük iade mümkün olmalıdır. Bu yönüyle 7103 sayılı Kanunla getirilen düzenleme gayet yerindeydi ve hatta altı aylık sınırı da o zaman ki yazılarımızda eleştirmiştik.

Ancak TBMM ye sunulan Kanun teklifiyle geriye dönük teşvikler için son tarih 30 Nisan 2021 olarak bildirilmiştir. İlgili Kanun maddelerini aşağıda sizinle paylaşıyoruz:

TBMM’ye sunulan 18 maddelik torba kanun teklifinde geçmiş altı aylık dönemde unutulan veya eksik yapılan SGK prim teşviklerinin düzeltilmesine izin veren madde değiştirilmiştir.

5510 sayılı Kanunun ek 17. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik şu şekildedir:

“Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamaz, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemez.”

Başvuru İçin Acele Edin!

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, geçmiş dönem teşvikleri için hak kaybı yaşamamak adına geriye dönük tüm yükleme veya düzeltmelerin 2021 Nisan ayı içinde eksiksiz tamamlaması gerektiğidir.

 

https://www.rotatesvik.com/