2021 SGK Teşvikleri Faydaları Nelerdir?

2021 SGK Teşvikleri Faydaları Nelerdir?

2021 SGK teşvikleri alacak işletmelerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Teşvikler özel sektörlere tanınan bir avantajdır
 • Yasal süreler içinde sigorta primlerinin ödenmesi yapılmış olmalı
 • Yasal süreler içinde aylık prim ve hizmet belgelerinin yapılmış olması
 • İdari para cezası borcu olmaması
 • Gecikme zammı veya gecikme cezası olmaması
 • Tüm personelinin kurum tarafından kayıtlı çalışan olması
 • Her sene bir önceki sene aldığı personel sayısından fazla personel istihdam etmesi

Sayılan teşvik içerisinde yer alan ilgili özellikler yukarıda sıralanmıştır. Bu özellikleri taşıyan özel sektör işletmeleri devletin sunduğu teşviklerden yararlanabilmektedir.

2021 Sigorta Primi Teşvikleri Nelerdir?

2021 sigorta primi teşvikleri işletmeler tarafından bilinmesi gereken bir konudur. İşletmeler SGK tarafından belirlenen sigorta teşvik primleri hakkında ilgili şartları taşımaları durumunda yararlanabileceklerdir. Sigorta primi teşviklerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar için 5 Puanlık indirim
 • Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İçin 5 Puanlık İndirim
 • İşsizlik Ödeneği Alanlara Teşvik
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Teşvik
 • 4447 İlave İstihdam Teşviki
 • Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik
 • 6111 Mesleki Eğitim Alanlara İlave İstihdam Teşviki
 • İşbaşı Eğitim Teşviki
 • İşveren Desteği
 • Kültür Yatırımları Teşviki
 • Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik
 • AR-GE (Araştırma, Geliştirme ve Girişimleri) Teşviki
 • Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Çocukların İstihdamına Dair SGK Teşvikleri

İlave İstihdam Teşvik Başvurusu Şartları Nelerdir?

İlave istihdam teşvik başvurusu için gerekli bazı koşullar vardır. Sigortalı yönünden aranan şartlar ve işveren tarafından aranan şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Sigortalı çalışanın işe alındıktan sonra 3 aylık sigortası olmaması
 • Sigortalı çalışanın İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması
 • İşyeri sahibi özel sektörde faaliyet göstermelidir
 • İşveren işe aldığı çalışanını sigortalı olarak bildirdiği şartlar altında çalıştırmalıdır
 • İşveren yasal süre içinde aylık prim ve hizmet belgelerini ödemesi gereklidir
 • İşveren yasal süre içinde tahakkuk eden sigorta primlerinin ödemesini yapmış olmalı
 • İşveren yasal süresi geçmiş sigorta prim, işsizlik sigorta primi, idari ceza veya gecikme cezası bulunmaması
 • İşverenin sigortalı çalışan işçileri fiilen işyerinde çalışmak zorundadır aksi durumların tespitinin olmaması gerekmektedir

İstihdam Destek Tutarları Ne Kadardır?

Destek tutarları işyerinin faaliyet gösterdiği alana göre değişmektedir. İşyerini faaliyet alanları ve alabilecekleri destekler şu şekilde sıralanabilir;

 • İmalat veya Bilim sektörlerine yapılacak her bir istihdama 7.848,00 TL’ ye kadar olan primleri karşılanacaktır
 • Diğer sektörler için yapılacak her bir istihdama 1.280,47 tutarında primi karşılanacaktır

İstihdam destekleri için gerekli tüm detaylı açıklamalara bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstidam Destek Süresi Ne Kadar?

İstihdam destek süresi ilgili kurum tarafından 12 ay olacak şekilde yapılmaktadır. Söz konusu çalışan kişinin engelli olması durumunda istihdam desteği 18 ay olmaktadır. Söz konusu çalışan kişi 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük erkek ise veya 18 yaşından büyük kadın ise bu süre yine 18 aya kadar uzatılmaktadır. SGK teşvikleri kurumların belirli şartları taşıması halinde ilgili yükümlülükler gereği işletme sahibine verilmektedir. İşveren tarafından istihdam artacağı için ekonominin canlanması ve işsizliğin önüne geçmek devlet tarafından amaçlanmaktadır.

 

kaynak: https://www.kulliyet.com.tr/sgk-tesvikleri-faydalari-2021-tesvik-sorgulama-ve-sigorta-primi-tesvikleri/